سير و سفر ايران

به سيستم خريد بليت خوش آمديد کاربر گرامي

خريد بليت : خريد بليت در چند مرحله ساده انجام ميشود.ابتدا بايد مبدا ،مقصد ،تاريخ و تعدادافراد را مشخص کنيد و سپس طي مراحل بعدي سرويس را انتخاب کرده مشخصات افراد را وارد کنيد و مبلغ بليت را توسط يکي از روشهاي قابل قبول سيستم بپردازيد.

خريد بليت

گزارش خريد و استرداد بليت : کاربر گرامي شما با استفاده از اين گزينه مي توانيد گزارشي از اخرين بليت هاي خريداري خود داشته باشيد. در اين بخش ضمن مشاهده ريز صندلي هاي بليت خود مي توانيد نسبت به استرداد آن نيز اقدام نماييد.

گزارش خريد و استرداد بليت

تعويض بليت : اين گزينه به شما اين امکان را مي دهد تا در صورت نياز بتوانيد تاريخ و زمان حرکت بليت خود را تغيير دهيد. در نظر داشته باشيد تعويض بليت فقط براي مسير يکسان،تعداد مسافر يکسان و مبلغ ريالي يکسان قابل انجام مي باشد. هر بليت فقط با سرويس هاي مبدا صادر شده بليت قبلي قابل تعويض مي باشد.

براي استفاده از اين امکان شما گزينه تعويض بليت را انتخاب مي نماييد و همانند مراحل خريد بليت پيش مي رويد . در مرحله آخراز شما رفرنس بليت قبلي دريافت مي شود. براي دريافت شماره رفرنس خريد قبلي مي توانيد از گزينه گزارش خريد استفاده نماييد.

تعويض بليت