سير و سفر ايران

1- مسافر موظف به حفظ و نگهداري محرمانه کدهاي اعلام شده از سوي سيستم بوده و بايد با ارائه آن به واحد فروش بليط خود را تهيه نمايد.

2-- بر اساس بخشنامه پليس راه به تمام شرکت ها اعلام شده است که خانم ها از خريد صندلي هاي رديف اول در اتوکارهاي VIP صندلي 1 الي 3 و در اتوکارهاي عادي صندلي 1 الي 4 خودداري نمايند در غير اين صورت صندلي آنها تعويض خواهد شد.

3- استرداد بليت صرفا به صورت حضوري صورت گرفته مبلغ کسر شده تا يک ساعت قبل از حرکت معادل10% و بعد از آن 50% و مطابق تعرفه هاي جاري برگشت بليت شرکت سير و سفر ايران امکانپذير خواهد بود.

4- کليه عمليات خريد بليت در اين سايت مشمول قوانين جاري تجارت الکترونيک بوده و هرگونه تخلف تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

5- خريدار در کليه مراحل خريد معترف به آگاهي کامل از قوانين بليتهاي جاري و همچنين نحوه خريد و سوار شدن به اتوبوس بر اساس مکانيزم بليتهاي الکترونيکي مي باشد.

6- خريدار در کليه مراحل خريد و يا استرداد بليت معترف به آگاهي کامل از قوانين بليتهاي جاري و همچنين نحوه خريد و سوار شدن به اتوبوس بر اساس مکانيزم بليتهاي الکترونيکي مي باشد.